Обработват зелените площи срещу кърлежи в София

 

В момента се извършват обработки на зелените площи в междублоковите пространства в районите на Столичната община.

Направена е организация за поетапно обхващане на тревните площи. Обработките се извършват при подходящи метеорологични условия и окосена трева.

Днес се обработват тревните площи в районите „Студентски“ и „Панчарево“. Екипите започват работа от рано сутрин и трябва да приключат до 10:00 часа.

Другата седмица при подходящо време ще се третират зелените площи в райони „Връбница“, „Нови Искър“, „Възраждане“.

Обработват се всички общински площи – паркове, градини, всички транспортни ивици и гробищни паркове. След като бъде обработен всеки район, се поставят указателни табели за периода, в който е желателно гражданите да не посещават градинката, за да може препаратът да свърши своето действие. Препаратите са одобрени от РЗИ и са щадящи околната среда. Контролът също се извършва от Столичната РЗИ съвместно с дирекция „Зелена система“.

Досега е направена първата обработка срещу кърлежи и гризачи във всички зелени площи на общински паркове, транспортни ивици и булеварди, както и на гробищни паркове, които по годишен график са заложени да се извършат през април – май. Извършена е и обработка срещу ларви на комари.

 

 

08.05.2020