Обработка за бълхи през месец юни

От утре 13.06.2017г. стартира годишната обработка срещу бълхи на територията на градините и парковете в столицата. Обработките ще се изпълняват по приложените графици, при благоприятни метеорологични условия. Обработките ще се провеждат извършват рано сутрин до 10.00 часа.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Извършват се и допълнителни обработки срещу кърлежите, чиято популация напоследък нараства, поради променливото време.

Съгласно “Наредба №3 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации” на МЗ  публ. ДВ бр. 12/2005г. специализиран контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Обработките в междублоковите пространства ще бъдат съобразени  с косенето на тревните площи и до скоро провежданите обработки там срещу кърлежи. За тези територии ще обявим график допълнително.

 

Списък на обектите в позиция 1

Списък на обектите в позиция 2

12.06.2017