Обобщена справка с анализ към Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., приета от РИОСВ – София

На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Столичната община публикува приетата от РИОСВ – София Обобщена справка с анализ към Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г. 

Заинтересованите лица могат да получат обществен достъп до справката в Столична община, на адрес: ул. "Париж" № 1, ет. 1, отдел "Климат и енергия", в работни дни, от 09.00 до 17.30 ч., както и в приложения файл.

20.05.2019