Обновена маркировка улеснява туристи и спортисти на Витоша

Поставените от „София – евростолица на спорта“, ПП „Витоша“ и СК „Вертикален свят“ екологични табелки и знаци предпазват хората от загубване в планината.

Съвместна инициатива на Фондация „София – европейска столица на спорта“, Природен парк „Витоша“ и СК „Вертикален свят“ прави възможно подновяването на туристическата и велосипедна маркировка на Витоша. Тя ще улеснява хората в планината и ще ги предпазва от загубване, попадане в нежелан или недопустим район, губене на ориентация.

Дейността е в ход вече над половин година, като в плана за 2021-ва вече всичко е изпълнено с маркирането на 100 км туристически маршрути и 72 км трасета за планинско колоездене. Практическата работа по обновяването, а където е необходимо – поставянето на нови табелки и знаци, е под ръководството на изтъкнатия алпинист и преподавател в НСА Дойчин Боянов. Маркирането по маршрутите е изцяло съобразено с екологичните изисквания в планината.

За 2021 година инициативата включва подновяването на маркировка за пешеходен туризъм на следните маршрути:

  1. с. Чуйпетлово – Меча чешма – х. Селимица
  2. с. Ярлово – седловина Бука Преслап
  3. с. Ярлово – седловина Ярема
  4. с. Железница (Царева махала) – з. Синя стрела.

По този начин е поставено началото на поетапното маркиране на нископланинската обиколна пътека (НОП), обикаляща планината по хоризонтал с приблизителна височина между 800 и 1000 метра над морското равнище. Това е една от най-използваните пътеки в планината. Нейното идейно планиране е заложено още в генералния паркоустройствен план от 1955 г., заедно с още две обиколни пътеки, които са среднопланинска обиколна пътека (СОП) и високопланинска обиколна пътека (ВОП).

В тази връзка при маркирането на обиколните маршрути туристите ще срещат освен обичайната лентова маркировка със символ в син цвят (за НОП) и табелка с надпис и двупосочна стрелка – една новост в планинското маркиране на туристически маршрути у нас, но изключително популярна по цял свят!

Също така от пролетта на 2021 г. е в ход и премаркирането на някои установени маршрути за планинско колоездене на Витоша, както следва:

  1. Бояна – Драгалевци – Боянско езеро – Бояна
  2. Владая – кариерите – Владая
  3. Кладница – Боснек – Чуйпетлово – Кладница
  4. Чуйпетлово – Църнел – Чуйпетлово
  5. Чуйпетлово – з. Смильо – Чуйпетлово
  6. Ярлово – Бука Преслап – з. Смильо – Ярлово.

Поради вандалски прояви и различен род други причини, голяма част от поставените указателни табели за велосипедни трасета липсват, което на практика създава предпоставка от загубване, попадане в нежелан или забранен за велосипеди район в планината.

При премаркирането на велосипедните маршрути съществуващите насочващи информационни табели ще се допълват на необходимите места и с марка в триъгълна форма. Тя представлява насочен символ по посока на движението за трасето с основен (отговарящ на маршрута цвят) и допълнителен бял цвят.

 

 

 

 

 

08.11.2021