Обновяват физкултурния салон на 89. ОУ „Д-р Христо Стамболски“


Кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков направи проверка на ремонта на физкултурния салон на 89. ОУ „Д-р Христо Стамболски“ и централния вход на училището. Ремонтните дейности се извършват по възлагане на районна администрация „Искър“.

Обновяването на физкултурния салон и хранилището към него включва  шпакловка и пребоядисване на  стените  и тавана, ремонт на покрива, подмяна на подовата настилка, подмяна на осветителните тела с енергоефективно осветление и изграждане на нова електрическа инсталация.


Подменя се изцяло настилката и на площадката пред централния вход на училището. Изграждат се нови стълбища, обезопасени с парапети, като се монтира и електрическа платформа за улеснение на достъпа на хора с двигателни затруднения.

16.08.2022