Обединени градове за интелигентен растеж – Smarter Together

Цел на проекта:
Проектът е насочен към идентифициране, разработване, тестване и прилагане на нови интегрирани „интелигентни“ решения в пет области: (1) изграждане на т.нар. „живи лаборатории“ за ангажиране на заинтересованите страни и гражданското общество, (2) отопление и използване на възобновяеми енергийни източници за нискоенергийни области, (3) ремонти на сгради, публична и частна собственост, за подобряване на енергийната ефективност, (4) платформа за управление на интелигентни бази данни и интелигентни услуги за интегрирани инфраструктури и (5) е-решения за постигане на устойчива мобилност.

Кратко описание:
В рамките на проекта ще бъдат създадени условия за трансфер на добри практики и на водещи технологични и интелигентни решения от градовете Виена, Мюнхен и Лион, което ще насърчи и подобри изпълнението на политиките за енергийна ефективност и мобилност на град София. Ще бъдат разработени Местен план  за комуникация и ангажиране на заинтересованите страни и гражданите, Рамка за действие, Пътна карта за Интелигентен град и Интегрирана стратегия за възпроизвеждане на интелигентни „smart“ решения.

Партньори:
Столична община си партнира с проектен консорциум, който обединява общо 30 партньора от 8 държави, сред които градовете Лион, Мюнхен, Виена, Сантяго де Компостела и Венеция. Водещ партньор и координатор на Проекта е Лион Конфлуанс, Франция. Консорциумът включва и представители на международния бизнес от секторите енергетика, градска мобилност, информационни и комуникационни технологии, малки и средни предприятия, както и водещи европейски изследователски и академични организации.

Програма: Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз

Период на изпълнение: февруари 2016 г. – януари 2021 г.

 

25.04.2017