Обединяват отдели „ОП – "Витоша“ и „ОП – "Овча купел“

 

СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 246 ОТ 25.06.2020 г. на СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕ ОБЕДИНЯВАТ ОТДЕЛИ „ОП – "ВИТОША“ И „ОП – "ОВЧА КУПЕЛ“ В ОТДЕЛ „ОП – "ВИТОША" И "ОВЧА КУПЕЛ“.

СЪГЛАСНО ТОВА, СЧИТАНО ОТ 07 ОКТОМВРИ 2020 г., СЕ ЗАКРИВА БАНКОВАТА СМЕТКА НА ОТДЕЛ „ОП – "ОВЧА КУПЕЛ“, КОЯТО Е: BG 22 SOMB 9130 84 275771 44.

ОСТАВАЩАТА ВАЛИДНА СМЕТКА Е СМЕТКАТА НА ОТДЕЛ „ОП – "ВИТОША“, А ИМЕННО: BG 54 SOMB 9130 84 275773 44, ПО КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ОТРАЗЯВАНИ ВСИЧКИ ИЗВЪРШВАНИ СЛЕД 07.10.2020 г. ПЛАЩАНИЯ.

 

24.09.2020