Новогодишно тържество в Дом за стари хора „Дълголетие“

Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ на Столична община със съдействието на служители от НЕК организират Новогодишно тържество в Дом за стари хора „Дълголетие“. Всички заедно ще отбележат настъпването на светлите Рождествени и Новогодишни празници с танци, музика и много настроение. Възрастните хора от Дома  ще споделят с приятелите си своите желания и очаквания за настъпващата 2018 година.

Тържеството ще се състои на 21 декември от 15.00 ч. в сградата на Дом за стари хора „Дълголетие“.

20.12.2017