Ново линейно озеленяване с 65 дървета по пилотен проект прилага опита на Виена за напояване

 

Пилотен проект е реализиран в зелената ивица на бул. “България“

 

"Готов е пилотният проект на Столична община за линейно озеленяване с 65 дървета, в който прилагаме иновативно решение за бавно напояване. Пилотният проект е реализиран в разделителната зелена ивица на бул. „България“ с обща площ от 6 дка. Направен е с участието на експерти от Лесотехническия университет и по примера на австрийската столица – Виена, който проучихме." Това каза зам.-кметът по екология Десислава Билева.

На новозасадените 65 дървета в зелената ивица на бул. “България“ са поставени пликове с вода за напояване, както и подложка от растителен материал, която запазва влагата.

Развитието на зелената система и засаждането на нови дървета е приоритет за нас и кмета Фандъкова, посочи председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев. По думите му „Не е иновация да се засаждат дървета, иновация е начина, по който общината запазва и надгражда зелената система по примера на Виена  и с подкрепата на българската научна общност.“

"Зелените клинове предпазват от негативното влияние на топлинните острови. Приложени са различни методи за озеленяване като засаждане на различни групи дървесна и храстова растителност с цел засенчване и насочване на въздушния поток. Използвани са дървета от видовете гинкобилоба, ликвидамбър, полски ясен и мъждрян, и над 200 храста" – каза директорът на дирекция „Зелена система“ към Столична община ланд. арх. Димитър Данчев.

"Планираме до края на годината да разположим общо 200 броя пликове за поливане" – информира зам.-кметът Билева.

Столична община продължава с реализирането на проекти за залесяване, предстои линейно залесяване на разделителна зелена ивица на бул. „Г. М. Димитров“.

 

 

29.06.2022