Нови творби обогатиха фонда на Софийската градска художествена галерия

През 2021 година Софийската градска художествена галерия е обогатила фондовете си с 46 нови произведения – откупени са 11 творби, 35 са приети като дарения. Сред авторите им са Дечко Узунов, Константин Щъркелов, Пенчо Георгиев, Александър Дяков и др.

Заместник-кметът по култура Мирослав Боршош и директорът на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева представиха две от най-ценните картини, които ще можем да видим в залите на градската ни галерия, създадени от големия художник Дечко Узунов – „Автопортрет“ (ок. 1922/1923 г.) и „Портрет на Маша Узунова“ (ок. 1922/1923 г.).

24.01.2022