Нови стъпки за възстановяване на банята в „Овча купел“

 

Комисията по финанси към СОС единодушно прие предложението на заместник-кмета Мирослав Боршош за съфинансиране от страна на Столична община на инвестиционен проект за адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“, който предвижда тя да съществува като рекреативен център с активно използване на минералната вода. Опитите за спасяване на банята започва през есента на 2017 г., когато СОС приема Програма на Столична община за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на столицата, съгласно която се предвижда в банята в кв. „Овча купел“ да се изгради рекреативен център, като се запази основното предназначение и функции с активното използване на минералната вода. С договор Държавата прехвърля безвъзмездно на Столична община правото на собственост върху имота. В тази връзка, през 2020 г. от НИНКН са съгласувани Виза и Задание за проектиране за Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня. В резултат на реализирането на проекта в сградата ще се обособят две зони – зона „Рекреация“, разположена в сутерена и на партерния етаж, и зона „Наука“, заемаща първия и подпокривния етаж (Център за върхови постижения в областта на научните изследвания). В Рекреативния център ще се предлагат услуги с използване на минерална вода за подобряване на здравния и емоционалния статус на гражданите. На ниво сутерен са предвидени помещения за релакс, за масажи и за сауни. На ниво партер, със съществуващите басейни, ще се изгради термална зона – за интензивен воден масаж, за водна гимнастика, топли басейни и други. В Центъра за върхови постижения ще се извършват независими фундаментални и индустриални научни изследвания, ще се обособят: лаборатория "Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм“, лаборатория „Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално наследство“ и Център за продължаващо образование.

Чрез реставрацията и адаптацията на сградата ще бъде спасена емблематична недвижима културна ценност, която от десетилетия тъне в разруха. Ще се създаде място, където здраве, наука и отдих кореспондират под един покрив. Дейностите по реализирането на проекта за реставрация и адаптация на сградата на баня „Овча купел“ включват изготвяне на инвестиционен проект, демонтажни работи, строителни и реставрационни дейности, както и авторски надзор по време на строителство. Необходимите средства за целта са в размер на 7 600 000 лв. Допълнителни 180 000 лв. са необходими за инвеститорски контрол и строителен надзор по време на строителството. Част от финансирането за изпълнение на строително-ремонтни дейности е осигурено чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 319 912 лв. по „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, който предвижда „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „ Наследство БГ“ в обособена част от сградата на баня „Овча купел“. Срокът за изпълнение на договора е 31.12.2023 г. С цел изпълнение на инвестиционния проект и за въвеждането на обекта в експлоатация е необходимо да бъде осигурено съфинансиране от Столична община в размер на 4 460 000 лв. Предложението е тези средства да бъдет заложени в бюджетите на СО за 2022 г. и 2023 г.

За сградата:

Сградата на минерална баня „Овча купел“ е проектирана в периода 1925 – 1928 г. от известния български архитект Георги Овчаров. Веднага след нейното откриване през 1933 г. в близост до нея и до минералния извор е изграден Комплекс за здравеопазване (Профилакториум), като така тя престава да бъде само хигиенна, а е част от първия лечебен комплекс с минерална вода в България. През 1949 г. непосредствено до банята се създава Научен институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация. Минералната баня е затворена за ремонт в края на 80-те години на XX век и от тогава не функционира. Сградата е в лошо състояние, тъй като след промените от 1989 г. не са полагани грижи за нея. От 1998 г. тя е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност от „местно значение” и е държавна собственост. Банята се състои от сутерен, два надземни етажа и подпокривен етаж и е с разгъната площ от 4705 м2 . Тя е силно издължена и има симетрична кръстообразна планова схема. Входът е през централната част, като от двете му страни са разположени симетрично женското и мъжкото отделение, като всяко от тях съдържа голям и малък басейн за минерална вода, курни, помещение с душове, съблекални и други обслужващи помещения. Над минералните басейни са конструирани куполи, изпълнени със стоманобетонна черупка. Подпокривното пространство е общо, с две покрити тераси и открити тераси към тях. Покривът е изпълнен със стоманобетонна покривна плоча, дървена скара и покритие от керамични керемиди. Фасадите са със семпла декоративна украса. Поради неподдържането на сградата, хидроизолацията на покривната плоча е амортизирана, на места по покрива е прораснала растителност. Вследствие на течовете се констатира наличие на опадала мазилка по стените, повредени и липсващи каменни облицовки по фасадите. Металната конструкция над покритите тераси е със следи от корозия. На много места липсва остъкляване. Настилките около сградата са с пропадания и неравности. От края на 2016 г. СО предприема редица действия с цел съхраняване и възстановяване на сградата, която е изключително важна част от културното наследство на столицата. С Решение № 739 от 24.11.2016 г., Столичният общински съвет дава съгласие Регионален исторически музей – София да участва като партньор при подаване на проектно предложение „Наследство БГ“ по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. С Решение № 740 от 24.11.2016 г., Столичният общински съвет дава съгласие Столична община да придобие от държавата след изваждане от капитала на „Национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД безвъзмездно правото на собственост върху двуетажна сграда (частна държавна собственост) – бившата баня „Овча купел“.

09.06.2021