Нови над 4 км речни корита бяха почистени през изминалата седмица

През изминалата седмица, на територията на Столична община бяха почистени нови 4 145м речни корита. Осигурена е проводимостта на водата в река Гнилянска (800м) и отводнителен канал в с. Мировяне (1 150 м) в район „Нови Искър”, дере в с. Кокаляне (420м) в район „Панчарево”, река Банска (1 445м) и река Градоманска (330м) в район „Банкя”. 

Участъците на реки и дерета, обхванати от плановата програма за почистване през настоящата седмица са река Искър (5км от нея), река Какач (600м в район „Люлин”), реките Габровница (760м) и Уршак (900м) в с. Доброславци и река Крива река в с. Житен (820м), река Слатинска (740м в район „Подуене”), река Стара река (1450м в район „Витоша”), както и 4 броя дерета в с.Лозен с обща дължина 1000м.

 

10.07.2017