Нови близо 5 км почистени реки и дерета

Почистването на корита на реки и дерета в Столична община продължава по план, като се очаква дейностите да приключат напълно до месец декември. Общата почистена към момента дължина на трасетата е над 90 км.

През изминалата седмица бяха почистени коритата на реките Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Е. Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1 100 м), река Рекмарица (250 м) и Дървенишка (450 м) в район „Студентски” и река Аджибарица (330 м) в район „Лозенец”.

Продължава почистването на река Боянска (1400 м) и дере в кв. "Бояна" (400 м )в район „Витоша”.

До финализиране на дейностите по плана предстои да започне почистването на нови 2 930 м речни корита: река Боянска бара (800 м), десен приток на река Боянска бара (980 м), десен приток на река Бара Изливо (750 м) в район „Триадица” и река Боянска (400 м) в район „Красно село”.

27.11.2017