Нови 6 км речни корита бяха почистени през последната седмица

Нови 6 км речни корита бяха почистени през последната седмица

Почистиха се нови 5 950 м речни корита от реките Перловска (1210 м) в район „Подуяне”, Драгалевска (1910 м) и Копаница (400 м) в район „Витоша”, Суходолска (1330 м) в район „Връбница”, безименно дере (30 м) в с. Железница и два участъка от река Буховска (1070 м) в район „Кремиковци”.

Продължава почистването на участъци от река Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100 м), река Домуз дере (900 м) в район „Овча купел”, река Селска река (450 м) в с. Железница, река Буховска (615 м) в гр. Бухово в район „Кремиковци”, както и река Симаничка (450 м) в район „Витоша”.

През седмицата започва почистване на нови 4 600 м речни корита от реките Суха река (1450 м) и дере в кв. "Бояна" (400 м) в район „Витоша”, Владайска (1210 м) в район „Подуяне” и два участъка от река Суходолска (1540 м) в район „Сердика”.

 


 
06.11.2017