Нови 5.3 км речни корита бяха почистени през изминалата седмица

Благоприятните климатични условия в началото на м. ноември позволиха работата по почистването на речните корита в рамките на Столична община да се реализира по план. Така през изминалата седмица бяха добавени нови 5 335 м към почистените от началото на годината 105 км речни корита. Новите обработени участъци са от реките Селска река (450 м) в с. Железница, Симаничка (450 м) и Суха река (1 450 м) в район „Витоша”, Владайска (1 210 м) в район „Подуяне”, Суходолска (1 160 м) в район „Сердика” и Буховска (615 м) в район „Кремиковци”.

Продължава почистването и на река Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1 100 м), Домуз дере (900 м) в район „Овча купел”, дере в кв. "Бояна" (400 м) в район „Витоша” и река Суходолска (380 м) в район „Сердика”.

През настоящата седмица започва почистването на три безименни дерета в кв. "Горна баня" (2 030 м) в район „Овча купел”.

 

13.11.2017