Нови 4 км почистени речни корита на територията на Столична община

През изминалата седмица приключи плановото почистването на участъци от река Ваташка (1 950 м) и дере Панчарица (1 000 м) в район „Витоша” и река Селска (1000 м) в с. Волуяк.


Продължава изпълнението на плановата програма за почистване на: река Владайска в централна градска част – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” до бул. „Тодор Александров” (1100 м), Перловска река (1210 м) в район „Подуяне”, река Домуз дере (900 м) в район „Овча купел”, река Селска река (450 м) и безименно дере (30 м) в с. Железница, както и река Буховска (1685 м) в гр. Бухово в район „Кремиковци”.
 

През настоящата седмица ще започне почистването и на река Суходолска (1330 м) в район „Връбница”, река Драгалевска (1910 м), река Копаница (400 м) и река Симаничка (450 м) в район „Витоша”.

 

 

31.10.2017