Нови 22 сензорни станции измерват качеството на въздуха в София

"Сензорните станции са в тестови период и след приключването на дейностите ще бъдат част от отворена платформа за мониторинг – Open Data System, която ще  визуализира и съхранява всички данни, събирани чрез тях за състоянието на атмосферния въздух. Платформата ще бъде достъпна за потребители в края на  месец декември тази година." Това каза Теодора Полимерова – експерт от дирекция „Климат, енергия и въздух“ на Столична община. Днес експерти от Столичната община демонстрираха в реални условия как работи и отчита данни сензорната станция за измерване състоянието на атмосферния въздух, монтирана в район "Искър" на ул. „Кръстьо Пастухов“.

Монтирани са 22 сензорни станции по пилотен проект AIRTHINGS: "Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“, https://www.sofia.bg/airthings,  в който  Столична община е водещ партньор. Проектът е финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020), както и съфинансиран от националния бюджет.

Разположението на всички сензорни станции ще бъде видно посредством маркери (пинчета) върху географска карта. Всяка отделна сензорна станция ще визуализира данните за основните показатели на въздуха ФПЧ10, ФПЧ2,5, СО, Озон, NO2 и SO2, както и за метеорологичните параметри температура, атмосферно налягане и влажност на въздуха. Също така, чрез платформата ще може да се визуализират данните в реално време и  графичен вид. Данните, получавани от сензорните станции, са индикативни и не следва да бъдат сравнявани с данни, получени от референтна апаратура.

Чрез платформата ще се визуализират и данните от всичките 100 сензорни станции, разположени освен в София и в градовете Тирана , Никозия, Охрид и Солун, партньори по проекта.

02.11.2019