Новата гора на София

Новата гора на София е мащабна залесителска инициатива на Столична община, в рамките на която ще бъдат засадени над 120 000 нови дървета.

Инициативата цели трансформация на пустеещи общински земи в гора и изграждане на зелен филтър в близост до София, който да подпомогне подобряване качеството на атмосферния въздух.

Проектът стартира през есента на 2017 г. и до момента са засадени 20 000 фиданки.

Новата гора на София се намира в кв. „Суходол“, в близост до рекултивираното депо за битови отпадъци, и ще заема площ от 225 дка. За засаждането на дърветата в гората екипът на Столична община разчита на изцяло на доброволци.

В рамките на проекта, Столична община осигурява фиданките, уредите за засаждане и ръкавиците, а за самото засаждане се разчита изцяло на доброволци.

Грижи за дърветата се полагат от експертите – лесовъди от общинското предприятие  „Управление на общински земи и гори“.

За максимално улеснение на всички желаещи, които искат да засадят дръвчета в Новата гора на София край "Суходол", Столична община разкрива извънредна автобусна линия в рамките на градския транспорт, с номер 56A. Началната спирка на линията е метростанция „Вардар“, а последната спирка е "Новата гора на София". Рейсът обслужва граждани между 9 и 16 часа, с интервал от час и половина.

За повече информация: www.novatagora.bg

 

 

20.10.2017