Нова детска болница с дневен стационар получи сертификат за инвеститор на Столичната община

Лечебното заведение отваря врати до 2 години

Детски медицински комплекс с болнично отделение, доболнична помощ, дневен детски стационар и обособяване на парк ще бъде изграден в район „Овча купел“ към съществуващия Медицински център „Здраве“. Проектът получи сертификат „Клас В“ за инвестиции от общинско значение на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).

„Това е първият модел на единен детски медицински комплекс, създаден с усилията на екипа на болницата, на Столичната община и Столичния общински съвет. Тук ще  се предлагат висококачествени медицински услуги, ще има и специален социален пакет за безплатна подкрепа за деца в неравностойно положение, както и обучение за приемни родители“ – каза Николай Стойнев, председател на Надзорния съвет на СОАПИ.

"Проектът предвижда инвестиция от 1,9 млн. лева и включва три компонента, – разказа проф. Албена Митова, административен директор от МЦ „Здраве“. – Първият е изграждането на нова сграда за детска болница, в която ще има 16 болнични стаи, лекарски кабинети, манипулационни за еднодневна хирургия и лаборатория, дневен стационар, чакални и зала за курсове за родители. Медицинският център ще осигурява безплатно медицинско, психологично и логопедично обгрижване на деца в неравностойно положение, както и обучение на приемни родители. Третият компонент е изграждането на парк, който ще бъде дарен на общината, за да се ползва от всички граждани."

„Изключително съм щастлива, че мога да връча този сертификат „Клас В“ за реализирането на проекта за нова детска болница. Инвеститорите в града ни трябва да бъдат именно такива – успешни, не само на думи, а и на дела“ – каза изпълнителният директор на СОАПИ Мария Христова.

Очаква се новият медицински комплекс да стартира дейност в края на 2023 г.  Медицински център “Детско здраве” ЕООД е един от най-големите и стари детски медицински центрове за доболнична дейност, с два филиала в София и е сред малкото в страната с възможност за осъществяване на медицински консултации и лечение от всички специалности на детското здравеопазване на едно място. В него работят 57 лекари в грижа за пациенти с остри и хронични заболявания.

22.10.2021