Нова детска ясла в „Триадица“ ще бъде изградена върху терени на „Софийски имоти“ ЕАД и Столичната община

Главният архитект на Столична община Здравко Здравков издаде заповед за изменение на подробния устройствен план за част от квартал 11а, местност „Манастирски ливади-изток“ по плана на гр. София, с цел осигуряване на терен за детско заведение. Планът е изготвен по възлагане на Столична община във връзка с реализирането на Програмата на кмета на София Йорданка Фандъкова за строителство на детски градини в периода 2021 – 2023 година.

С плана се предвижда четири имота, три от които собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, да се обединят в общ урегулиран поземлен имот и в него да се построи двуетажна сграда с предназначение за детско заведение.

Теренът е разположен на ъгъла на улиците „Луи Айер“ и „Флора“ и е с площ от 2 дка, което позволява  изграждане на детска ясла за 100 деца.

След решение на Столичния общински съвет за отписване на имотите от капитала на „Софийски имоти“ ЕАД ще започне и изготвянето на инвестиционните проекти за новото детско заведение.

04.03.2022