Нова апаратура за извършване на ехографски изследвания е доставена в общински ДКЦ

Нова ехографска система е доставена тази година в шест общински диагностично-консултативни центъра тази година. Медицинската апаратура е предназначена за кардиологични изследвания, щитовидна жлеза, ортопедия, гърди и повърхностни структури. Специален накрайник дава възможност да се направят прегледи и на сърцето.

Оборудването, което има специален накрайник за изследване на сърце, са получили ДКЦ II, ДКЦ XI, ДКЦ XII, ДКЦ XV, ДКЦ XVII, ДКЦ XXVIII, а миналата година – ДКЦ XVI и 31. Медицински център – Нови Искър.

Извършено е и обучение на персонала.

Инвестицията, която е около 480 хил. лева, е осигурена от бюджета на Столична община чрез общинския приватизационен фонд.

Световната кардиологична асоциация отбелязва Деня на сърцето на 29 септември. Чества се в над 100 страни по света, като се информира населението относно превенцията на сърдечно-съдовите заболявания.

29.09.2020