Нова апаратура за две общински поликлиники

Постоянната здравна комисия към Столичния общински съвет днес одобри два доклада, с които се предлага закупуване на нова медицинска апаратура за ДКЦ № 22 и ДКЦ  № 14. Вносители на докладите са зам.-кметът по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов и общинските съветници д-р Антон Койчев и д-р Веселин Милев.

Двете общински дружества искат да закупят със собствени средства нови ехокардиографи за кардиологичните им звена, чиято дейност се е увеличила значително през последната година. С новата медицинска техника ще се подобри диагностиката на различни сърдечни заболявания и качеството на специализираната извънболнична помощ.

На сесията си в четвъртък Столичният общински съвет трябва да реши дали одобрява покупката на апаратурата. 
15.12.2021