Нов Колективен трудов договор за системата на Столичното образование

 На 27.06.2018 година, в съответствие с чл. 51в от Кодекса на труда, бе подписан новият Колективен трудов договор за работещите в системата на предучилищното и училищното образование в Столична община.

 

11.07.2018