НИМХ изследва приноса на различните източници на замърсяване с фини прахови частици в София

НИМХ изготви научно-приложно изследване за приноса на различните източници за замърсяване с фини прахови частици в София на база химичния им състав и прилагане на рецепторни модели.  

Изследването е направено по искане на столичния кмет Фандъкова и е финансирано от   Министерството на образованието.

„Използвали сме най-съвременната рецепторно-моделна система на Американската агенция  за океаните и атмосферата  за изследване на произхода и преноса на въздушните маси, свързани с концентрацията на фини прахови частици“. Това каза проф. Христомир Брънзов – директор на НИМХ.  Изследванията са направени в две лаборатории –  в България и в Хърватска, направено е и  междулабораторно сравнение с Финландския Метеорологичен Институт.  Резултатите сочат като  най-голям приносът на почвата и праха от улиците – 25%, а  непосредствано след тях се нареждат изгарянето на биомаса, в това число дървесина – 23% и  изгаряне на въглища – 19% . Сериозен е  преносът от външни за града източници – 16%. Според проучването към момента делът на транспорта и на индустрията в замърсяването на града с прахови частици  е едва 9% и 4%.

„Резултатите от  изследването ще бъдат в основата на новата програма за качеството на въздуха, защото е  важно да насочим усилията си към конкретни замърсители и  мерки.  Изключително важни са източниците на замърсяване, а те се променят с времето“. Това каза  столичният кмет Фандъкова при представяне на изследването.    

Знаете, че разработихме програма с над 100 мерки за подобряване качеството на въздуха, които изпълняваме. В последните няколко години последователно увеличаваме средствата за миене на града. От 2017 година до сега сме увеличили 4 пъти площите за миене като увеличаваме и кратността.  За следващата година планираме в план-сметката за чистота да увеличим средствата за миене с около 30%. Друга важна мярка за ограничаване на праха  е разработената Програмата за премахване на т.н. „кални точки“ в кварталите. Поискала съм информация от районните кметове за наличие на подобни места, а в зависимост от тяхната готовност ще им предоставяме средства за облагородяване на пространствата. Третата мярка за намаляване на праха са засилените проверки на строителни обекти и на автомобили, които пренасят строителни материали. Проверките се извършват от съвместни екипи на  Столичния инспекторат, ДАИ и КАТ – Пътна полиция.

27.10.2020