Научна конференция „Предизвикателството стареене на населението: тенденции, последици, политики“

На 8 ноември ще се проведе научна конференция „Предизвикателството стареене на населението: тенденции, последици, политики“

Конференцията се организира от Национална спортна академия, Столична община, Център за демографски изследвания и обучение, Столичен съвет на Съюза на пенсионерите, фондация „Български спорт“.

Програма

06.11.2018