Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 01.07.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/943 3617

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

01.07.2015