Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Публикувано на: 06.01.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Йорданка Павлова, e-mail: jpavlova@sofia.bg, тел.: 02/9877079
 
Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

06.01.2015