Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" /НПСУАНЖ/

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" /НПСУАНЖ/

Публикувано на 13.06.2017 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ

Приложение № 2.1 към НПСУАНЖ

Справка за постъпилите предложения и становища

13.06.2017