Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги Асистенти за независим живот

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Публикувано на: 13.09.2016 г.

Вносители: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община, Живка Новкова - общински съветник 

Доклад и проект на нормативен акт 

13.09.2016