Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет - Решение № 83 по Протокол №7/28.02.08г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци (приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)

Публикувано на: 14.09.2016 г.

Вносители: Екатерина Йорданова - председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм, Прошко Прошков, Ваня Тагарева и Симеон Славчев - общински съветници

Доклад и проект на нормативен акт

12.10.2016