Направление „Архитектура и градоустройство” с първо място от „Наградите на БАИТ 2016”

Кандидатурата на Направление “Архитектура и градоустройство” при Столичната община за внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизнеса, за подобряване на бизнес средата и постигане на публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло, спечели първо място в категория „Общинска администрация“ на конкурса „Наградите на БАИТ 2016“. Проектът е насочен към подобряване и улесняване достъпа до информация, поставяйки акцент върху комуникацията с гражданите и бизнеса. Реализирането на проекта оказва благоприятно влияние върху следните целеви групи: от една страна, служителите на НАГ, а от друга, гражданите и бизнеса. При реализирането на проекта е взета под внимание специфичната роля, която играе НАГ в комуникацията и връзката между Столичната община и гражданите и бизнеса в сферата на архитектурата и градоустройството. Сайтът на НАГ има удобен интуитивен интерфейс, изцяло нова структура, съвременен дизайн и модерна визия. За целите на подобряване на оперативната работа на служителите на НАГ е реализирано улеснено публикуване на информация и управление на данните посредством уеб приложение. Потребителите имат възможност за лесно търсене в публикуваните в сайта данни по различни критерии, както и достъп до електронните регистри. Във връзка със специфичната дейност на НАГ в областта на подробните устройствени планове и общия устройствен план е оптимизирано визуализирането на големи обеми от данни, които се предоставят публично. Публикува се информация за новини и събития, дава се възможност за онлайн гледане в реално време на провеждащи се срещи и събития, което спомага за повишаване на прозрачността в работата на НАГ.

Реализирана е възможност за онлайн подаване на заявление за вписване в Регистър на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация, свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столичната община.

01.03.2017