Направление „Архитектура и градоустройство“ съкращава времето за публикуване на административни актове

Във връзка с извънредната ситуация в национален мащаб с COVID-19 Направление „Архитектура и градоустройство предприема мерки за публикуване на административни актове в рамките на същия ден (най-късно на следващия), след удостоверяването им с подпис за „влязъл в сила“.

Към момента административните актове, които се публикуват на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ се публикуват след влизането им в сила в рамките на 3 работни дни от подписването им за „влязъл в сила“.

Във връзка със спазване на Закона за защита на лични данни административните актове се публикуват на електронния портал със заличени лични данни.

Административните актове, които се публикуват на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, са именно:

Всички регистри са достъпни на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/187

След нормализиране на обстановката ще имате възможност гражданите да получат своя оригинал от Направление „Архитектура и градоустройство“.

13.03.2020