Направление "Архитектура и градоустройство" предоставя онлайн административни услуги

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка направление "Архитектура и градоустройство" осигурява възможности за онлайн достъп

Можете да подадете Вашето заявление по следните начини:

Като го изпратите по имейл на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com;

Като попълните предварително Вашето заявление и го оставите в кутията, разположена на партера в сградата на НАГ, до входа на деловодството;

Всички заявления за административни услуги са достъпни на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/826

Като подадете Вашето заявление чрез ССЕВ (Система за сигурно електронно връчване). Повече информация можете да видите на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1029

Независимо от варианта, който сте избрали, винаги  получавате обратна връзка с номера, под който сте завели Вашето заявление.

Можете да проверявате движението на подадените заявления онлайн в страницата ни, като използвате 11-цифрения код за достъп, отпечатан в долния ляв ъгъл на Вашия входящ номер, на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Home/Consultation

Можете да получите обратна връзка от експерта, който обработва Вашето заявление, като заявите Вашето желание в официалния чатбот на НАГ.

Сканирайте баркода на Вашето мобилно устройство 📲

https://www.sofia-agk.com/Images/viberChatBot.jpg

Изберете опция "ЗАЯВИ ОБРАТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ"

Изпратете снимка с баркода на Вашето заявление;

Администатор на НАГ ще Ви осигури връзка с експерт на посочен от Вас телефонен номер.

24.03.2021