Направление “Архитектура и градоустройство” предлага за обсъждане стандарт за местата на климатиците на сградите

Направление “Архитектура и градоустройство” на Столична община предлага за обсъждане стандарт, който да определя местата на климатиците на сградите в различните зони на града. 

Местата на монтажа им и поставянето на специални решетки пред тях имат за цел да уеднаквят визията на фасадите. Предлага се премахване на климатиците единствено от сгради паметници на културата. 

Системата от стандарти ще обхване различни елементи на градския дизаин на сгради, улици, пешеходни и зелени пространства. При инвестиционни проекти и проекти за ремонти ще бъдат предписвани още и цветови гами за фасадите, тип фасадно осветление, вид на тентите, местата за реклама, както и видове настилки, стълбове, пейки, кошчета и т.н. 

Системата от стандарти за елементи на градския дизайн ще се въвежда поетапно като част от  Наредбата за градската среда, която е публикувана на сайта на НАГ за обществено обсъждане. 

Като пилотен проект до момента са изработени стандарти за фасадите по ул. “Граф Игнатиев”,  ул. “Шести септември” и ул. “Шишман”, които ще бъдат обсъдени с гражданите.

 

17.05.2019