Награда за цялостен принос в реализирането на политики за социално развитие и по-добър живот в България

 

Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова получи Юбилейна награда и плакет за цялостен принос в реализирането на политики за социално развитие и по-добър живот в България

Юбилейна награда и плакет за цялостен принос в реализирането на политики за социално развитие и по-добър живот получи заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова за работата ѝ при реализирането на политики за социално развитие и по-добър живот в България.

Наградата връчи председателят на Националния алианс за социална отговорност и Агенция за социално развитие „Вижън“ – Георги Георгиев.

Националният алианс за социална отговорност е една от водещите неправителствени организации в социалната сфера, която допринася с опита си при обсъждане на новите социални политики и услуги и инициира налагането на иновативни модели за социални партньорства, иновативни модели, услуги и дейности в подкрепа на хората с увреждания и други социални групи в рамките на активно национално и международно партньорство.

Заедно с Агенция за социално развитие „Вижън“ са утвърдени водещи организации в създаването и развитието на националната мрежа на доставчиците на социални услуги и реализира нови, надграждащи елементи, в своята дейност. Всеобхватната им дейност включва реализация на държавно делегирани дейности, изпълнение на проекти в партньорство с други организации от България и Европа, включително Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

Националният алианс за социална отговорност е ежегоден организатор на Националния форум с международно участие, което събира представители на институции и организации, работещи в социалната сфера.

Събитието дава възможност за съдържателни изложения, обмен на добри практики, полезна дискусия, предложения и изграждане на партньорства по темите за подкрепата и развитието на корпоративната социална отговорност, социална икономика, социалните услуги и заетостта за хората с увреждания и тяхното влияние върху качеството на живот на хората с увреждания чрез социално включване и създаване на условия за устойчиво социално развитие на включващото общество.

Г-жа Атанасова използва повода най-сърдечно да поздрави целия екип на Националния алианс за социална отговорност и Агенция за социално развитие „Вижън” с честването на 25-годишнината от създаването на Агенцията и каза, че наградата е признание както за нея, така и за ресора, който управлява  направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ към Столична община.

 

 

 

01.07.2022