Нагласи на софиянци за отказ от личен автомобил и преминаване към градски и алтернативен транспорт

Преходът на градовете към ниско емисионна и устойчива градска мобилност изисква консултиране с гражданите и вслушване в мненията им, преди да се вземат решения за политики. Навиците на софиянци за придвижване се променят и най-често изпреварват развитието както на инфраструктурата, така и на политиките.  

Домакинствата в София най-често притежават и ползват повече от един автомобил:

Хората, които се придвижват ежедневно с личен автомобил, са предимно мъже (56%) в активна възраст, които ползват автомобила основно за ходене на работа и в допълнение – за други дейности като пазаруване, развлечение и др. При жените, които се придвижват с личен автомобил, има и втори важен фактор освен стигане до работното място – необходимостта да се закара дете до училище, детска градина или извънкласна дейност (36% посочват това като причина да карат всеки ден колата си).

Шофьорите си дават сметка, че постепенно трябва да преминем към по-устойчива градска мобилност, знаят как е в чужбина. Въпреки това не са особено склонни да приемат нови рестрикции или повишени цени за услуги, ако нямат алтернатива.  Недоволни са от бавните развития и особено от неспазването на правилата и наредбите сега, което ги кара да се съмняват в резултатите от предвидените иновативни мерки. За да бъдат убедени да преминат към друг транспорт, няма да са достатъчни палиативни мерки или малки нововъведения, без да се решат трудности с разписанията, маршрутите, цената и хигиената в градския транспорт; безапелационно спазване на правилата; понасяне на цената от всички, включително и самата местна власт и администрация.

Докато хората, които ползват личните си автомобили, обясняват избора си с местоживеене (в краен квартал, с ограничен градски транспорт, големи разстояния), липса на алтернатива и бързина на придвижването, хората, които се придвижват основно с велосипед, посочват като основна мотивация удоволствието, което им доставя карането на колело:

Някои символични и знакови подобрения – малки победи за велосипедистите – в градската среда биха имали по-насърчителен ефект от нови дигитални приложения. Максимално практични интервенции и стимули, съчетани с целенасочена кампания, биха постигнали положителен ефект в краткосрочен план от 2 – 3 години. Необходими са усилията на редица заинтересовани странни: Столична община, ЦГМ, транспортните дружества, работодатели и инвеститори, за да се насърчат по-голям брой хора да използват велосипеди.

Бизнес компаниите заемат все по-важно място в процеса на преход към устойчива мобилност. Пионери сред тях са компании от ИКТ сектора, които се стремят да привлекат, наемат и задържат професионалисти. Опциите за чиста мобилност се оказват важен стимул за служителите, което кара компаниите да са все по-активни във все по-голям мащаб.

Поради Ковид кризата хората сега са по-склонни от преди да се грижат за здравето си и периодът е подходящ за координирани действия в тази посока.

Данните са от изследване на общественото мнение, проведено сред населението на София на възраст над 16 г. през февруари 2021 г. Извадката обхваща 455 респонденти от специфичните групи на велосипедистите, хората, които се придвижват с личен автомобил, и жителите на новозастроени южни квартали на София. Методът на изследването е самопопълване на анкетна карта в електронна система за провеждане на анкетни проучвания и серия от 4 фокус групи с общо 40 участници. Проучването е направено по проект ИНОЕЪР, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Подробна информация за резултатите можете да намерите в пълния доклад от проучването „Обществени нагласи за преминаване към градски и активен транспорт“.

Ако желаете да останете информирани за дейностите по проекта, можете да се абонирате за ИНОЕЪР бюлетина чрез сайта на проекта и да следите следния профил в социалните мрежи.

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с екипа на ИНОЕЪР на office@sofia-da.eu.

 

15.03.2021