Над 90 проверки са извършени на търговски обекти от началото на годината за смесване на отпадъци

 

Днес в районите „Средец“, „Оборище“, „Триадица“, „Овча купел“ и „Лозенец“ са извършени проверки за разделно събиране на отпадъци от опаковки, генерирани от търговски обекти. Констатирани са единични нарушения в район „Овча купел“.

Целта на проверките е да не се допуска изхвърляне на хартия, картон, кашони и други опаковъчни материали в контейнерите за битови отпадъци, да не се трупат безразборно до цветните контейнери и на други нерегламентирани места. Търговските обекти, генератори на отпадъци от опаковки, са задължени да събират разделно отпадъците, които се образуват в резултат на осъществяваната от тях дейност. Инспекторите също така дават и писмени предписания за спазването на изискванията при разделното събиране.

От началото на годината такива проверки са извършени в 98 броя магазини, хранителни обекти и други. Проверяващите са съставили 7 акта и са наложили 12 глоби с фиш за установени нарушения по Закона за управление на отпадъците.

 

19.01.2022