Над 8000 домакинства желаят да подменят старите си печки на дърва и въглища с нови екологични уреди

"Благодаря на сем. Димитрови, което се включи в Общинската програма за подмяна на старите отоплителни уреди на твърдо битово гориво с климатик. Това е една от мерките, които изпълняваме за подобряване качеството на въздуха чрез безплатна подмяна на уредите за отопление. Към момента има подадени 8800 заявления от домакинства до районните администрации, сключени са над 6600 договора." Това каза зам.-кметът на Столична община по екология Десислава Билева, която присъства на монтажа на новите климатици в кв. “Симеоново“.

Освен климатик, гражданите имат възможност да изберат отопление на устройство на пелети, централно топлоснабдяване или на газифициране. Дейностите се изпълняват по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столичната община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020“.

Семействата получават напълно безплатно климатици за отопление, като монтажът е също безплатен, информира Билева. Подаването на заявлението се извършва в съответните районни администрации, които са партньори на Столичната община по Програмата. Всяко домакинство може да подаде заявлението си, за да получи напълно безплатно отоплителния уред. Не е необходимо домакинството да отговаря на подоходен критерий. Основното изискване е отопление на уред на дърва или въглища, както и документ за собственост на жилището, в което ще се подменя отоплителния уред.

Най-често домакинствата напоследък избират поставяне на климатик като нов уред за отопление.

"Продължава набирането на желаещи да се включат, като проектът ще продължи до изчерпване на ресурса" – посочи също Билева.

Столичната община изпълнява проекти за подмяна на стари уреди на дърва и въглища по ОП „Околна среда“ и по програма „Лайф“.

Благодарение на подмяната на отоплителните уреди през последните години и изпълнението на всички мерки за по-чист въздуха Столичната община постигна положителна тенденция за подобряване качеството на въздуха като отговаря на средногодишната концентрация на нормите за качеството на въздуха. За миналата година е реализирано превишение само на една от градските станции.

 

20.09.2022