Над 35% ръст на онлайн плащанията на местни данъци и такси в София

Столичани все повече ползват възможностите за онлайн плащане на местни данъци и такси, както и електронните услуги на Столична община.

С над 37% повече местни данъци и такси са платени онлайн или през финансови посредници от 1 януари до средата на март т.г., в сравнение със същия период на миналата година. С около 35% се е увеличило и ползването на електронните услуги, предоставяни от дирекция "Общински приходи" на СО.

В условията на Извънредно положение най-добре е гражданите да използват всяка възможност за безконтактно обслужване, която се предоставя от общинската администрация.   

Електронният адрес, на който софиянци могат да извършват проверки и плащания на местни данъци и такси, е:

 https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.js 

За да ползвате тази електронна услуга, ви е необходимо да сте си издали един от изброените кодове:

• ПИН код, издаден от отделите „Общински приходи“ на Столична община;

• ПИК код, издаден от НАП;

• валиден електронен подпис (само за физически лица).

18.03.2020