Над 3400 свободни места остават за второ класиране за общинските детските градини и ясли в София


Общо 9907 деца са приети след първото класиране в системата на общинските детски градини и ясли в София


Днес, 17 май, бе извършено първото класиране за прием в общински детски градини и ясли в София. Класирането се проведе в реално време под контрола на представители на родители и родителски организации в присъствието на заместник-кметовете на Столична община по дигитализация  Генчо Керезов и по образование и култура  Мирослав Боршош.

Общо 9907 деца са приети след първото класиране в детски градини и ясли.

Свободните места, които бяха обявени, са 13 363, което е с 1 213 повече спрямо миналата година. Броят на кандидатстващите деца е общо 22 445, което е с близо 4 000 деца повече отколкото през миналата година. Общо 2 285 деца кандидатстват за преместване в друго детско заведение.

Столична община продължава строителството на нови сгради на детски градини и ясли. Към момента се изграждат 16 детски заведения. От тях 2 ясли в район „Красно село“ и „Триадица“ и детски градини в районите „Възраждане“, „Подуяне“ (2 бр.), „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“ (2 бр.), „Студентски“, „Витоша“, „Овча купел (2 бр.), „Люлин“, „Кремиковци“, „Искър“.

До септември се предвижда да бъдат готови 4 нови детски градини в районите „Изгрев“, „Подуяне“, „Овча купел“ и „Лозенец“. До края на годината ще бъдат готови още 4 сгради на детски градини, които са в районите „Люлин“, „Студентски, „Триадица“ и „Кремиковци“ и 3 преустройства на съществуващи сгради за разкриване на нови групи, съответно в „Илинден“, „Връбница“ и „Триадица“.

През 2021 година със строителството на тези сгради ще бъдат разкрити 41 нови групи. 

Предвижда се тази година да започне строителството на още 25 нови сгради, от тях 19 за детски градини и 6 за ясли.

Заместник-кметът по направление дигитализация Генчо Керезов посочи, че надграждането на системата за електронен прием на деца в детските заведения и училища е сериозна стъпка в посока на електронното управление. Системата гарантира пълна прозрачност на процеса по кандидатстване. Тя осигурява служебно начало – информация, с която общината разполага за гражданите, се проверява автоматично, което спестява време, такси и усилия на родителите.

В разговор с родителите заместник-кметът Мирослав Боршош подчерта, че поради големия приток към София от млади семейства остава недостигът на места. Той съобщи, че започва поредица от консултации с родителски организации, бизнеса, главния архитект и районните кметове с цел ускоряване на строителството на детски градини и алтернативни форми за разкриване на нови места. След направената законодателна промяна по искане на кмета на София Фандъкова става възможно разкриването на детски градини в партерни етажи на жилищни и бизнес сгради и това според Мирослав Боршош дава възможност за осигуряване на допълнителни места.

Следващите класирания ще бъдат съответно на:

  • Второто класиране на 28 май 2021 г.
  • Трето класиране – на 11 юни 2021 г.
  •  Четвърто класиране – на 25 юни 2021 г.

Текущи класирания за учебната 2021/2022 г. ще се провеждат ежеседмично от 28 август 2021 г.

17.05.2021