Над 305 млн. лв. са приходите в хазната на Столична община за първите 5 месеца на годината

Близо 7 млн. лв. повече са приходите на Столична община през първите 5 месеца на годината, в сравнение със същия период на миналата година, сочат предварителните данни за изпълнение на бюджета на София. Общо 305,638 млн. лв. са постъпленията /данъчни и неданъчни/ през тази година, което представлява 48,8 % от годишния план за изпълнение на бюджета. Това каза зам.-кметът на София по финанси Дончо Барбалов.
От имуществени данъци приходите са в размер на 154,647 млн. лв., или с 8,47 млн. лв. повече от миналата година. В това число от данък сгради са постъпили 62,55 млн. лв., което представлява 61 % от годишния план. Това е с 1,4 млн. лв. повече, в сравнение със събраното през същия период на миналата година.
При данък превозни средства изпълнението на годишния план към момента е рекордно - 70,1 %. Приходите от него са 55,7 млн. лв., или с 5,5 млн. лв. повече от миналата година. Кампанията за данъка върху превозните средства тази година започна още на 5 януари, което се отрази на добрата му събираемост.

От данъка за възмездно придобиване на недвижими имоти в хазната на София са влезли над 36 млн. лв. - с близо 1,4 млн. лв. повече от първите 5 месеца на 2016 г.

Общо от данъци в бюджета на София до края на май т.г. са постъпили близо 157 млн. лв., което е с над 9 млн. лв. повече от събраното през същия период на миналата година.
Приходите от такса битови отпадъци до момента са над 103,7 млн. лв. или 54,9 % от годишния план за изпълнение на бюджета.

02.06.2017