Над 1095 тона текстилни отпадъци са събрани през 2019 г. в специализираните контейнери на Столичната община

 

За изминалата година над 1 095 тона текстилни отпадъци са събрани в специализираните контейнери на територията на Столичната община. От тях 861 тона (79%) са подготвени за повторна употреба, а 217 тона (20%) са предадени за рециклиране.

От началото на 2019 г. Столичната община започна да разработва система за събиране и третиране на текстилни отпадъци. С въвеждането й се цели да се намали вредното влияние на тези отпадъци върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух.

Общината има сключен договор за поставяне и обслужване на контейнерите с фирмите „Евротекс“ и „Тексайд България“, специализирани за третиране на текстилни отпадъци. На територията на общината вече са поставени 81 контейнера за текстилни отпадъци на 71 места. От 47 съда с бранда TexСycle фирмата „Евротекс“ през миналата година е събрала над 623 тона текстилни отпадъци, като от тях 389 тона (62%) са подготвени за повторна употреба, 217 тона (35%) са предадени за рециклиране. През септември втора фирма "Тексайд България“ постави нови 34 специализирани контейнера на още 28 места в София. Оттогава до края на 2019 г. фирмата е събрали над 472 тона текстилни отпадъци, като цялото количество е предадено за повторна употреба.

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от компаниите за третиране на текстилните отпадъци до техни площадки, на които се извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.  

Адресите на всички контейнери могат да бъдат намерени на сайта на Столична община - www.sofia.bg/waste

 

 

05.03.2020