Националният център по наркомании е преместен в района на държавната болница „Св. Анна“ по решение на Министерство на здравеопазването

През последните няколко години държавният Национален център по наркомании се помещаваше в общинска сграда на ул. "Пиротска" № 117, но договорът за наем между Министерство на здравеопазването (МЗ) и Столична община изтече през есента на 2018 г. Като принципал на Центъра МЗ намери друга сграда, държавна собственост, в която е преместил дейността му.

Решението Националният център по наркомании да бъде настанен в района на държавната болница "Св. Анна" е на Министерство на здравеопазването. Не отговарят на истината разпространяваните сред гражданите от кв. „Младост 1“ твърдения, че решението за отваряне на центъра е взето от Столична община, както и че сградите са общинска собственост.

Сградата на ул. „Пиротска" № 117, където преди се помещаваше този Център, е общинска. Тя беше освободена и в нея Столична община планира да изгради детско лечебно заведение, от каквото столицата има огромна нужда. В детската поликлиника ще работят различни специалисти, които ще правят цялостна диагностика на малките пациенти, ще дават първа помощ, а при необходимост ще ги насочват и за лечение в съответна специализирана болница.

01.10.2019