Национална стипендия "С усилия към звездите" за млади творци

Национална стипендия "С усилия към звездите" за млади творци

Националната стипендия „С усилия към звездите“ (Per aspera ad astra) е учредена от фондация „Културни перспективи” и КЦМ 2000 ГРУП по идея на оперната певица Ина Кънчева и всяка година ще подкрепя млади български артисти в пет области на изкуството: визуални изкуства, литература, музика, танц, театър/пърформанс. Изисквания към кандидатите е да са млади български творци, на възраст до 30 години. 

Националната стипендия „С усилия към звездите“ e подкрепена от Столична община.

Целта на стипендията е да бъде предоставена подкрепа на млади български творци при реализацията на избрана от тях творческа, образователна или друга подобна инициатива, която да подпомогне техни последващи стъпки за растеж и развитие в избраната от тях област и жанр.
Задачата, която фондация „Културни перспективи” си е поставила, е да открива талантливи млади творци и да подкрепи онези от тях, чиито качества на личността, характера и таланта показват потенциал да се превърнат в суверенни артисти. Екипът се води от идеята да поощрява кандидати, които имат потенциал да поемат по пътя на устойчиво развитие, да оставят трайни следи и да формират тенденции в българската и в световната култура.

Стипендията включва осигуряване на финансова подкрепа за реализацията на личен проект, с който участникът е кандидатствал в конкурса. В зависимост от показаните резултати стипендиантите ще могат да получат и продължаваща подкрепа, предоставена от партньорите на стипендията.

Всеки един стипендиант в съответната категория ще бъде съпътстван в рамките на една година от ментор – пет изключителни личности и свободни артисти, поставящи стандарти на световната културна сцена.

През 2018 година стипендиантите в отделните категории ще бъдат съветвани и окуражавани от Недко Солаков, Георги Господинов, Красимира Стоянова, Галина Борисова и Явор Гърдев.

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА СТИПЕНДИЯ С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ДО 1 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА.

РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 1 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА. 

Подробна информация, условия за кандидатстване в конкурса, както и формуляр за участие могат да бъдат намерени на адрес: www.culturalperspectives.eu 

Официална фейсбук страница: https://web.facebook.com/perasperaadastrascholarship/ 

За контакт: office@culturalperspectives.eu  

Кандидатствайте тук: 
http://www.culturalperspectives.eu/application  

14.08.2018