Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

Национална кръгла маса по Интегриран проект

 „Българските общини работят заедно

 за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

        

На 31.05.2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108  ще се проведе Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

Националната кръгла маса ще бъде посветена на приноса на общините по Проекта към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата и подобряване на качеството на атмосферния въздух, както и отбелязване на 30-годишнината на Програма LIFE.

30.05.2022