Национална информационно – образователна кампания „Аз събуждам България”
Фондация „Да събудим България” съвместно със Столична община организира Национална информационно – образователна кампания „Аз събуждам България”.
Кампанията включва неформално образование и социално предприемачество с цел събуждане на българския дух, чрез силата на знанията и уменията, а участниците са младежи на възраст 15-29 години.
Кампанията обхваща 28 областни града в страната, като  включва три етапа.
Първи етап (3-ти юни – 26-ти август) - лятна програма с информационно-развлекателен характер, която ще се проведе едновременно в София и Пловдив;
Втори етап (9-ти и 10-ти септември) - двудневно събитие в гр.София (Южен парк);
Трети етап - включва редица практически безплатни обучения на разнообразни теми във всеки един от 28-те областни града в страната.
 
05.09.2017