Национален детски конкурс за авторска приказка “Ще ти разкажа приказка”

Дирекция “Култура” на Столична община организира осмо издание на Националния детски конкурс за авторска приказка “Ще ти разкажа приказка”.

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9 – 12 години и 13 – 15 години. Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от четирите екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка).

 

НАГРАДИ (за двете възрастови групи):

Първа награда – лаптоп

Втора награда – таблет

Трета награда – таблет

Поощрение – книги


Творби ще се приемат до 31 януари 2019 г. включително, до 17.00 ч., в деловодството на дирекция “Култура” или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо), на адрес:


София 1000

пл. “Славейков” № 4

Дирекция “Култура”

За конкурса “Ще ти разкажа приказка”


Материали не се връщат.


Награждаването на победителите и представянето на сборника с творбите им ще се състои през първата половина на 2019 г.


Телефон за информация: 02 986 22 78 – дирекция “Култура” на Столична община.

11.12.2018