На 7 май започва цялостният ремонт на ул. “Граф Игнатиев“ и пл. “Славейков“

Настилките по ул. „Граф Игнатиев“, пл. „Славейков“, пл. „Гарибалди“, градината пред църквата „Свети Седмочисленици“ ще бъдат изцяло подменени

"На 7 май, понеделник, започва цялостният ремонт на ул. „Граф Игнатиев“, пл. "Славейков", пл. "Гарибалди", градината при "Св. Седмочисленици" и участък от ул. „Солунска“ – това съобщи днес кметът на София Йорданка Фандъкова в присъствието на зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев и кмета на район "Средец" Мария Ачкова.

"Първо работата ще започне с подмяна на канализацията, която е изграждана в началото на миналия век. Изграждаме изцяло ново трамвайно трасе по ул. „Граф Игнатиев“, което ще бъде изпълнено по нова за София технология със завишени шумозаглушителни характеристики. Докато продължава ремонтът, трамвай по ул. "Граф Игнатиев" няма да се движи. След ремонта трамваят ще се движи в равната пешеходна зона, като трасето му ще бъде обособено с ниски предпазни ограждения" – обясни зам.-кметът Евгени Крусев.

Настилките по ул. „Граф Игнатиев“, пл. „Славейков“, пл. „Гарибалди“, градината пред църквата „Свети Седмочисленици“ ще бъдат изцяло подменени. По ул. „Граф Игнатиев“ няма да има бордюри, но ивицата на движение на трамваите ще бъде отделена с ограничители, които да гарантират сигурността. Срокът за приключване на този първи етап от реконструкцията на зоната около ул. „Граф Игнатиев“ е средата на октомври. Книжният пазар ще бъде върнат на пл. „Славейков“, а фонтанът ще бъде обновен.

След разговори с живущите е взето решение, че зеленчуковият пазар при църквата „Свети Седмочисленици“ няма да бъде върнат на старото си място.

Обновяването на Зона 2 е част от изпълнението на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020, по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – София.

Общата стойност на проекта е 46 078 473.32 лв. с ДДС, от които 35 037 844.89 лв. са финансирани от Европейски фонд за регионално развитие, 6 183 149.11 лв. – национално финансиране и 4 857 479.32 лв.  – собствено финансиране по проекта.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е с продълвителност 24 месеца и дата на приключване 16.02.2020 г.

Гаранционният срок по договора е 8 години. Предвидена е гаранция за изпълнение 600 хил. лв. Половината от средствата остават блокирани до приключване на обекта, а другата половина – до изтичане на гаранционния срок. При неспазване на срока за завършване на обекта неустойката е в размер 240 хил. лв. за всеки ден просрочие. При некачествено изпълнение неустойката е в размер 1,2 млн. лв. или до 5% от стойността на договора. При неотстраняване на появили се дефекти в срока на гаранция възложителят дължи тройния размер на направените разходи по отстраняването. Изпълнител на проекта е фирмата „Джи Пи Груп“.

Проектът е дело на архитектурно бюро „АДА“ с ръководител арх. Иво Пантелеев.

През 2019 г. ще бъде изпълнен вторият етап на реконструкцията, който включва цялостен ремонт на ул. „Шишман“ и ул. „Шести септември“.

С изпълнението на проекта ще бъдат обновени:

• Общо реконструирана и благоустроена територия – 53 900 кв. м

• Подменени настилки – 47 469 кв. м

• Обновени зелени площи – 5 070 кв. м

• Обща дължина на релсов път – 1225,55 м двоен коловоз.

За времето на ремонта трамваите по ул. „Граф Игнатиев“ ще бъдат спрени и се разкрива временна автобусна линия, която ще се движи по ул. „Гурко“.

Предвижда се временна организация на градския транспорт: трамвайна линия № 18 се закрива;  трамвайна линия № 4 ще бъде с увеличен брой коли; трамвайна линия № 10 се обединява с трамвайна линия № 12 под № 10. Въвежда се временна автобусна линия № ТМ 10.

Презентация на проекта

Организация на движението във връзка с ремонта на ул. „Граф Игнатиев“

 

03.05.2018