На 29 декември данъчните служби на Столична община ще приемат касови плащания до 12:00 ч.

Данъчните поделения на Столична община ще обработват декларации и ще приемат касови плащания на местни данъци и такси до 12:00 ч. на 29 декември 2017 г., съобщиха от дирекция "Общински приходи".  Онлайн плащания през електронната страница на Столична община ще могат да се правят до по-късно, но в зависимост от работното време на банките.  

https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations

 

20.12.2017