На 26 и 27 февруари в ОКИ „Красно село“ се проведе обучителен семинар на тема: “Младежко участие в Европа

НА 26 И 27 ФЕВРУАРИ В ОКИ „КРАСНО СЕЛО“ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
“МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ В ЕВРОПА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ”На 26 и 27 февруари в ОКИ „Красно село“ се проведе обучителен семинар на тема: “Младежко участие в Европа: възможности за гражданска ангажираност”, организиран от AEGEE-Sofia с подкрепата на дирекция „Спорт и младежки дейности“.

Мария Гончева, началник-отдел „Младежки дейности“, представи различните инициативи, достъпни за младите хора в столицата. Участниците се запознаха и с възможностите, които Столична община предоставя за финансиране на младежки дейности като програма „София – град на младите и активните“ и „Академия за ВИЗИОНЕРИ“. Осигуряването на възможности за пълноценно и активно участие на младите хора в обществения живот Гончева посочи за приоритет на местната власт. Тя представи и работата на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, в чийто състав са включени представители на ученически и студентски съвети, както и младежки организации.   

 

28.02.2022